Privacystatement Stichting Culturele Cirkel Heemskerk

De gegevens die u ons bij inschrijving hebt gegeven, gebruiken wij om u regelmatig een programmaoverzicht en af en toe een brief toe te sturen en u onze nieuwsbrief en soms een bericht te mailen. Verder hebben wij voor onze donateurs/leden deze gegevens nodig om de jaarlijkse bijdrage te kunnen innen.

Uw gegevens kunt u altijd inzien, wijzigen, aanvullen of laten verwijderen. Daarvoor neemt u contact op met de secretaris. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is en alleen de bestuursleden hebben er inzage in.

We delen uw gegevens met een beperkt aantal andere organisaties, namelijk de RABObank voor de incasso en Cycloon in Beverwijk voor het toesturen van het periodieke programmaoverzicht. Met al deze organisaties is afgesproken dat ze veilig en correct uw gegevens hanteren.

We bewaren mailadressen en adresgegevens als men heeft aangegeven dat men behalve nieuwsbrief en aankondiging van culturele activiteiten via email, ook het Cirkel programmaboekje in gedrukte vorm toegestuurd wil hebben. We bewaren alleen naam en mailadres van degenen die hebben aangegeven de nieuwsbrief, aankondigingen van culturele activiteiten en het Cirkelboekje in elektronische formaat willen ontvangen

Als u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw gegevens kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@culturelecirkelheemskerk.nl