Hoera! De kogel is door de kerk

Na de verhuizing uit De Cirkel in Harteheem, zit het 1e seizoen in de Vrijburcht er op. We hebben vele mooie voorstellingen kunnen organiseren en waren blij met ons ‘tijdelijk’ onderdak in de Vrijburcht.  We kregen hiervoor veel lof van u als publiek maar ook wel wat kritische kanttekeningen. Niettemin kunnen we op een geslaagd seizoen terugkijken. Ondertussen werd er hard gewerkt om ook in de toekomst de Culturele Cirkel te kunnen laten voortbestaan. Na een spannende periode kunnen wij u meedelen dat wij onze intrek gaan nemen in de voormalige Sint Josephschool aan de A.Verherentstraat 1. (Nozem en de Non)

Vijf verschillende partijen uit Heemskerk/Beverwijk hebben de handen ineen geslagen en een ambitieus plan ingediend bij de gemeente Heemskerk om er een  nieuw podium en horecavoorziening te starten. We zaten er als bestuur bovenop maar ‘de politiek’ had een ander tempo in gedachten.

Stichting Culturele Cirkel Heemskerk zal in eerste instantie 80 activiteiten per jaar programmeren op het gebied van theater, film, wereldmuziek en kamermuziek. De organisatie wordt gevormd door 40 vrijwilligers.  Het programma bestaat uit professionele muziek-, theater- en filmvoorstellingen. De stichting is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB), wat betekent dat de getoonde films op hetzelfde niveau zitten als de commerciële bioscopen. De filmprogrammering richt zich vooral op het art-house repertoire. De entreeprijzen van de Culturele Cirkel worden bewust laag gehouden om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de voorstellingen te bezoeken.
Jaarlijks bezoeken ongeveer 6000 mensen de Stichting Culturele Cirkel Heemskerk.

Vermawa BV/WE Carbaat beheer BV  (geen website) is de aankopende partij en tevens eigenaar van Dijkman Carbaat bouw BV. Het aannemingsbedrijf heeft in zijn 22-jarig bestaan veel ervaring opgedaan in onderhoud, mutatie, verduurzaming en inrichting van bedrijfsmatig onroerend goed en monumentale panden. De holdings investeren regelmatig in kleinschalig vastgoed met als doelstelling het verhuurbaar te maken en dit ook voor langere periodes te verhuren en te exploiteren aan en met partijen die een meerwaarde kunnen geven en betrokkenheid tonen. De directie heeft zelf veel mooie herinneringen aan het pand en investeert graag in het verduurzamen en toegankelijk maken van dit monumentale pand. Het samen met non-profit organisaties opzetten van een duurzame organisatie ziet het bedrijf als een mooie kans om in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij te kunnen dragen aan haar directe omgeving.

Beleva staat voor gastvrij ondernemen, liefde voor het vak, passie voor wat goed, lekker en eerlijk is. Dat is waar Beleva zich elke dag weer voor in zet. In de afgelopen 20 jaar heeft de oprichter van Beleva, Arjan Sierhuis, zijn sporen ruimschoots verdiend in de horeca. In deze jaren is hij samen met zijn partner 12 jaar eigenaar geweest van een mooi grandcafé en ook 9 jaar lang van een succesvolle lunchroom. In 2017 is in opdracht van een pandeigenaar “Het Zakenstation” in Heerhugowaard bedacht en uitgebouwd tot een succesvolle lunch- en vergadergelegenheid, waar o.a. welzijnsorganisatie MET geregeld gebruik van maakt. Beleva is al vele jaren actief in de horeca en voor bedrijven en particulieren de partner voor feestelijkheden en catering. Ontzorgen, meedenken en het verschil maken, daar zet Beleva zijn ondernemerschap, enthousiasme en creativiteit graag voor in. Beleva wil een vernieuwende horecagelegenheid creëren en exploiteren. Met alle partners wordt een mooie samenwerking aangegaan zodat de gasten kunnen ontmoeten, beleven, genieten en werken.

Poppodium Het Patronaat behoort met haar sterke programmering en een eigen karakter al jaren tot de top tien van de kernpodia van Nederland. Kwalitatieve popmuziek in al haar vormen en aanverwanten is altijd de kern geweest van waar het bij Het Patronaat om draait. Bij de samenstelling van het programma wordt altijd gezocht naar een gezonde mix van enerzijds publieksvriendelijke en anderzijds progressieve en vooruitstrevende popmuziek. Naast de meer dan 500 programma’s op de eigen locatie programmeert Het Patronaat ook op externe locaties zoals in openluchttheater Caprera, de St. Bavokerk en Rapa Nui. Daar komt Heemskerk nu bij. Het Patronaat ziet zowel kansen voor urban en popprogrammering, populaire dansconcepten zoals Fris (feesten voor 12 t/m 16 jaar), 80’s verantwoord, Zer00 heroes en 90’s now. Daarnaast heeft Het Patronaat meer aanvragen van (beginnende) bandjes voor hun kleinste zaal dan ze aan kunnen, de zaal in Heemskerk is een perfecte mogelijkheid om deze bands toch een podium te kunnen bieden.  

IJmond Nieuws is een grote vrijwilligersorganisatie met een groot bereik en  meerwaarde voor de regio als het gaat om verslaglegging en informatievoorziening. Het medium zendt zeven dagen per week uit via de kabel Ziggo, KPN en T-Mobile en op internet/social media in de IJmond en YouTube. In een van de studio’s wordt een montage- redactieruimte en opnamestudio ingericht. RTV-IJmond is continu op zoek naar verbindingen met andere mediaorganisaties, zoals NH, OSU en Nieuws.nl maar ook met organisaties zoals Welschap Welzijn, VivaZorggroep, Cultuurhuis Heemskerk en het Rode Kruisziekenhuis om gezamenlijk nieuwe projecten te ontwikkelen en uit te voeren. De grote zaal gaat gebruikt worden voor opnames van grote programma’s, debatten en live-uitzendingen.

Cultuurhuis Heemskerk heeft een muziek, theater en beeldende afdeling met lessen en cursussen voor jong en oud. De educatieafdeling ontwikkelt projecten met doorgaande leerlijnen in samenwerking met alle basisscholen in Heemskerk. Deze omvatten een voorstelling, workshops en lezingen onder schooltijd en brede schoolactiviteiten na schooltijd. Daarnaast vertegenwoordigt Cultuurhuis Heemskerk de Heemskerkse amateurkunst en bevordert, door middel van diverse projecten, een brede cultuurparticipatie van kwetsbare doelgroepen. Cultuurhuis Heemskerk heeft een breed netwerk in de IJmond met de culturele instellingen, het onderwijs, amateurkunstenaars, ondernemers en maatschappelijke organisaties zoals VivaZorggroep, Welschap en Socius. Cultuurhuis Heemskerk is de drijvende kracht achter breed gedragen initiatieven zoals de jaarlijkse Cultuurmarkten.

Regelmatig zal er gebruik gemaakt gaan worden van de grote zaal voor presentaties en (school-) voorstellingen en van de vergaderruimte voor grote overleggen.

Creatief Atelier & Herstelwerkplek Reakt maakt deel uit van de Parnassia Groep. Zij hebben veel ervaringen op een breed vlak om mensen met psychische problemen of een verslavingsachtergrond te activeren. Reakt gelooft dat iedereen stappen kan zetten. Dat mensen vooruit kunnen komen door samen te kijken waar talenten en mogelijkheden liggen. Soms gaat het om grote stappen terug de maatschappij in, bijvoorbeeld door weer aan het werk te gaan. Maar het kunnen ook kleinere stappen zijn binnen een beschermde omgeving. SAMENwerken is een ideale, veilige herstelwerkplaats voor deze doelgroep. Te denken valt aan creatieve ateliers, muziekactiviteiten, helpen in de horeca en bij voorstellingen van Stichting Culturele Cirkel.

Samen gaan we hoopvol de toekomst tegemoet. We zullen nieuwe mogelijkheden krijgen door de samenwerking te zoeken met al deze partijen. Wij als bestuur van de Culturele Cirkel hebben er erg veel zin in en hopen dat deze stap weer veel nieuwe energie gaat losmaken.