College wil subsidie beëindigen

Beste cultuurliefhebber in de IJmond,

Vooruitblik op het nieuwe seizoen
In mijn vorige nieuwsbrief sprak ik de hoop uit dat we in september weer van start zouden kunnen gaan met de voorstellingen van de Culturele Cirkel. Op basis van de huidige regels zijn wij dit zeker van plan. We hebben er vooralsnog voor gekozen met de filmvoorstellingen te beginnen. Omdat we vanwege de omvang van de zaal slechts een beperkt aantal bezoekers mogen toelaten zijn we voornemens elke film meerdere keren te vertonen zodat we geen gasten teleur hoeven stellen. Voor de Cirkel zijn de consequenties dus best wel groot, maar we denken op deze manier het Heemskerkse publiek toch van cultuur te kunnen voorzien.

Positieve toekomst?
Je zou zeggen dat klinkt positief. Echter de dag voor Hemelvaartsdag kreeg ons bestuur een nog grotere bedreiging te horen. Dit bericht kwam via een ambtenaar vanuit het gemeentebestuur. De gemeente Heemskerk moet 2 miljoen bezuinigen en men heeft ons wederom op de bezuinigingslijst gezet, verwoord in de ‘perspectiefnota pagina 41′. Het voornemen van het college is dat wij per seizoen 2021 de helft van onze huidige subsidie gaan inleveren en vanaf 2022 het totale subsidiebedrag gaan verliezen. De wethouder gaf aan dat hij gegeven de bezuinigingsopdracht geen andere optie had. Nadat wij in de afgelopen jaren al 70% van onze subsidie ingeleverd hebben staan we weer bovenaan de lijst om nu het restant van de subsidie ook in te kunnen leveren.

We hebben in de afgelopen jaren veel zelf moeten investeren in twee verhuizingen en dachten eindelijk onze plek gevonden te hebben in het centrum van Heemskerk. Maar het college van Heemskerk heeft daar kennelijk andere gedachten bij.

Dit is overigens hetzelfde college dat ons op basis van het plan dat wij met diverse partijen opgezet hadden de gunning voor Laurentz heeft gegeven en het college dat in Laurentz vol trots met de pers erbij ons de sleutel heeft overhandigd en hetzelfde college dat namens de Koning onze vrijwilliger Humphry Venema een lintje heeft uitgereikt voor het goede en langdurige vrijwilligerswerk dat hij voor de Cirkel heeft gedaan en hetzelfde college dat tijdens de eerste voorstelling in Laurents met 3 wethouders op de eerste rij zat.

Hoe nu verder?
De voorgenomen bezuiniging zal op 17 juni door de raadscommissie behandeld worden en op 30 juni (uitloop 2 juli) is de volledige raad aan de beurt. Nu was het altijd zo dat zowel commissie vergadering alsook raadsvergadering openbaar zijn. Dit is nu nog steeds zo, maar in Corona-tijd kunnen we hier waarschijnlijk niet fysiek bij aanwezig zijn. Dit maakt het lastig om op deze manier uw ongenoegen kenbaar te maken. Wat we in ieder geval wel kunnen doen is zoveel mogelijk tamtam maken. Een aantal opties:
– Stuur een mail naar de raadsleden griffie@heemskerk.nl
– Probeer zoveel mogelijk raadsleden persoonlijk te spreken
– Deel zoveel als mogelijk uw ongenoegen via social media kanalen als Facebook en Instagram

Op deze manier kunnen we proberen invloed te hebben op de besluitvormers. Bij deze roep ik u op om ons hierbij te ondersteunen. Voor nu wens ik iedereen een goede gezondheid en hopelijk tot snel.

Met vriendelijke groet,
Chris Jobse (voorzitter)