Start theaterseizoen

De herstart in Laurentz
Wat een roerige tijd hebben we achter de rug. De plotselingen sluiting in maart vanwege het Covid-19 virus heeft ons allemaal behoorlijk geraakt. Een nieuw theater en dan gelijk het besluit moeten nemen de voorstellingen te stoppen valt niet mee.

Collegevoornemen
Ja, en toen kwam er vanuit het college plotseling de mededeling dat men voornemens was de subsidie van de Culturele Cirkel te gaan stoppen. Gelukkig hebben we dat tij weten te keren. We hebben na een oproep via onze nieuwsbrief en via Facebook en Instagram bijna 100 ingezonden brieven mogen noteren. We zijn ervan overtuigd dat deze inzet van onze bezoekers én artiesten veel indruk heeft gemaakt bij de raadsleden. Dank jullie allen hartelijk voor deze steun.

Wat betekenen de Covidmaatregelen voor u
We zijn blij dat we onze voorstellingen weer kunnen hervatten, zij het in een aangepaste vorm. We houden ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en bekijken wat mogelijke consequenties zijn indien de situatie zich wijzigt.

Wij zullen ons uiteraard aan de Covid-19 maatregelen moeten houden. Hierbij volgen we de richtlijnen van de Nederlandse Bioscoop Bond waar wij lid van zijn. Dit betekent dat wij in de zaal 1,5 meter afstand moeten handhaven. We hebben de zaal dusdanig ingericht dat dit ook kan, maar het betekent dat we maximaal 36 bezoekers kunnen ontvangen. Voor theater, cabaret en muziek is dat helaas, zelfs met een 100% bezetting, verre van rendabel te maken. We hebben als bestuur daarom besloten om de films meerdere keren in 1 weekend te vertonen zodat wij u toch meerdere voorstellingen per week kunnen bieden. We hopen zodra de situatie dit toelaat ook weer met de andere voorstellingen te kunnen beginnen.

Ook de kaartverkoop is onder invloed van de maatregelen gewijzigd. We hebben een betalingssysteem op onze website ingericht en kaarten moeten vooraf via de website aangeschaft worden. U kunt vervolgens uw ticket uitprinten of via uw telefoon bij ons bij de entree tonen. We hebben de ticketprijs iets moeten verhogen om de kosten te kunnen dekken. Ondanks de beperkingen zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

De vrijwilligers van de Culturele Cirkel heten u weer van harte welkom.