Informatie toegang

Update: coronatoegangsbewijs

Vanaf zaterdag 25 september verandert ook bij Theater en Filmhuis De Cirkel het toegangsbeleid. De nieuwe regelgeving verplicht ons om bezoekers naar hun coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs te vragen. Een voordeel is wel dat er nu meer plek is bij al onze voorstellingen en dat je weer zelf je plek in de zaal kunt kiezen.

We vragen je begrip voor onze vrijwillige medewerkers die deze regelgeving moeten naleven. Daarnaast verzoeken we je om niet te laat naar het theater te komen; zeker in het begin zal het zowel voor jullie als voor onze medewerkers nog even wennen zijn aan de nieuwe situatie.

Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor je bezoek aan ons theater?
Bij binnenkomst checken wij je coronatoegangsbewijs, je identiteitsbewijs en je toegangskaartje.

Wat houdt het coronatoegangsbewijs in?
Wij controleren of je aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoet

  • je hebt een bewijs dat je volledig gevaccineerd bent
  • je hebt een herstelbewijs, dus hebt de afgelopen 6 maanden corona gehad
  • je hebt een recente negatieve testuitslag van een erkende testlocatie. Wij zien niet welke van de bovenstaande bewijzen je hebt, dat blijft privé. Deze check geldt voor een ieder van 14 jaar en ouder.

    Hoe kun je dit aantonen?
    Toon de QR-code in de CoronaCheck-app op je mobiele telefoon of print je coronatoegangsbewijs.


    Een zelftest geldt niet als een alternatief voor een officiële coronatest. Uitsluitend coronatests die zijn uitgevoerd op erkende testlocaties zijn geldig als bewijs voor de coronapas en worden ook als zodanig door de CoronaCheck scanner herkend. Vooralsnog hoeft een niet-gevaccineerde, die zich wil laten testen op een erkende locatie, hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.