Corona-update januari

De 41ste Heemskerkse Filmdagen zijn geannuleerd!

Ik had graag op deze plaats de 41e Heemskerkse Filmdagen willen aankondigen. Onze vrijwilligers hadden alles klaar staan. De films zijn gereserveerd, de posters gemaakt en gedrukt, het rooster ingedeeld. Kortom wij waren er klaar voor.

Naar aanleding van de verlengde lockdownmaatregelen die de regering heeft afgekondigd moeten wij tot onze spijt meedelen dat de voorstellingen tot 10 februari zijn afgelast. Dus ook de Filmdagen.

Vanwege de grote onzekerheid en het feit dat we, als we weer kunnen starten de nieuwste films willen vertonen hebben we besloten om het geld terug te storten voor de reeds betaalde kaarten. We proberen dat zo spoedig mogelijk te regelen.

40-jarig bestaan

Dit jaar bestaat de Culturele Cirkel 40 jaar. Uiteraard willen we dit met jullie vieren. Hoe en wanneer weten we nog niet. Graag willen we groot uitpakken, maar onder deze omstandigheden lijkt het ons verstandig dit in ieder geval naar het najaar te verplaatsen. U hoort uiteraard van ons zodra we concreet kunnen worden.

Als voorzitter van de Culturele Cirkel wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet ook in deze onzekere tijd. Zij verdienen zeker een pluim voor het feit dat ondanks alle tegenslag ze toch door blijven gaan om straks de voorstellingen in Laurentz weer mogelijk te maken.

Chris Jobse

CORONA-UPDATE DECEMBER

Naar aanleding van de lockdownmaatregel die de regering heeft afgekondigd moeten wij tot onze spijt meedelen dat de voorstellingen tot 20 januari zijn geannuleerd.

De voorstellingen die gepland stonden worden zoveel mogelijk verplaatst naar een latere datum. Diegenen die reeds kaarten gekocht hebben kunnen deze op één van de latere data gebruiken of u kunt uw geld terug krijgen. U wordt via email hierover geraadpleegd.

We hadden naast de filmvoorstellingen ook al een aantal kamermuziek en theatervoorstellingen op de rol staan. Deze worden ook op een later moment dit voorjaar opnieuw gepland. U wordt hiervan op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief.

De vrijwilligers van de Culturele Cirkel wensen u prettige Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2021!
 

Films in december

Na weer een tijdelijke Coronasluiting zijn we inmiddels weer verder gegaan met onze filmvoorstellingen. We houden ons daarbij aan de regels die onder andere door de Nederlandse Bioscoopbond zijn opgesteld. Het betekent dat wij maximaal 30 bezoekers per voorstelling mogen ontvangen. Onze reguliere voorstellingen draaien op vrijdag- zaterdag- of zondagavond, maar in de Kerstperiode hebben we een speciale tributefilm van The Cure die we op zondag- maandag- en dinsdagavond draaien. Zorg ervoor dat u er op tijd bij bent, want vol is vol.

Een vooruitzicht op 2021
Vanaf januari willen we ook de andere programmaonderdelen van de Cirkel weer door laten gaan. Stella van Lieshout is bezig met de theater/kleinkunstkalender en Paul Mulder is de kamermuziekvoorstellingen aan het voorbereiden. Ook hier zal een restrictie gelden voor het aantal bezoekers dat we toe kunnen laten tot de voorstellingen, maar het goede nieuws is dat we weer voorstellingen gaan plannen.

Heemskerkse Filmdagen
Eind januari zullen we ook weer ons jaarlijkse Heemskerkse Filmdagen festival organiseren. Dit zal er door de Coronamaatregelen iets anders uitzien dan normaal. Hierover later meer.

40-jarig bestaan van de Culturele Cirkel
Later in 2021 hopen we een aantal extra activiteiten te kunnen inplannen in verband met ons 40-jarig bestaan, dus blijf onze nieuwsbrief en website volgen voor het laatste nieuws.

De vrijwilligers van de Culturele Cirkel heten u van harte welkom.

Corona-update 14 oktober

De aangekondigde nieuwe Covid-maatregelen hebben op de voorstellingen van de Culturele Cirkel geen verdergaande consequenties. Wij mogen nog steeds 30 bezoekers per voorstelling ontvangen hierop is ons bestelsysteem afgesteld. De horeca is helaas gesloten. Dit betekent dat u bij aankomst in de zaal wordt ontvangen door onze vrijwilligers en dat u voor en na de voorstelling dus helaas geen gebruik kunt maken van de horeca. Het goede nieuws is: onze voorstellingen gaan door!

Mondkapjes
V.w.b. de mondkapjes volgen wij het dringende advies van de Rijksoverheid om onze bezoekers een mondkapje te laten dragen zolang hij/zij staand/lopend in beweging is. Zodra de bezoeker op de stoel in de zaal zit, mag het mondkapje worden afgezet.

De vrijwilligers van de Culturele Cirkel heten u van harte welkom.

Start theaterseizoen

De herstart in Laurentz
Wat een roerige tijd hebben we achter de rug. De plotselingen sluiting in maart vanwege het Covid-19 virus heeft ons allemaal behoorlijk geraakt. Een nieuw theater en dan gelijk het besluit moeten nemen de voorstellingen te stoppen valt niet mee.

Collegevoornemen
Ja, en toen kwam er vanuit het college plotseling de mededeling dat men voornemens was de subsidie van de Culturele Cirkel te gaan stoppen. Gelukkig hebben we dat tij weten te keren. We hebben na een oproep via onze nieuwsbrief en via Facebook en Instagram bijna 100 ingezonden brieven mogen noteren. We zijn ervan overtuigd dat deze inzet van onze bezoekers én artiesten veel indruk heeft gemaakt bij de raadsleden. Dank jullie allen hartelijk voor deze steun.

Wat betekenen de Covidmaatregelen voor u
We zijn blij dat we onze voorstellingen weer kunnen hervatten, zij het in een aangepaste vorm. We houden ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en bekijken wat mogelijke consequenties zijn indien de situatie zich wijzigt.

Wij zullen ons uiteraard aan de Covid-19 maatregelen moeten houden. Hierbij volgen we de richtlijnen van de Nederlandse Bioscoop Bond waar wij lid van zijn. Dit betekent dat wij in de zaal 1,5 meter afstand moeten handhaven. We hebben de zaal dusdanig ingericht dat dit ook kan, maar het betekent dat we maximaal 36 bezoekers kunnen ontvangen. Voor theater, cabaret en muziek is dat helaas, zelfs met een 100% bezetting, verre van rendabel te maken. We hebben als bestuur daarom besloten om de films meerdere keren in 1 weekend te vertonen zodat wij u toch meerdere voorstellingen per week kunnen bieden. We hopen zodra de situatie dit toelaat ook weer met de andere voorstellingen te kunnen beginnen.

Ook de kaartverkoop is onder invloed van de maatregelen gewijzigd. We hebben een betalingssysteem op onze website ingericht en kaarten moeten vooraf via de website aangeschaft worden. U kunt vervolgens uw ticket uitprinten of via uw telefoon bij ons bij de entree tonen. We hebben de ticketprijs iets moeten verhogen om de kosten te kunnen dekken. Ondanks de beperkingen zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

De vrijwilligers van de Culturele Cirkel heten u weer van harte welkom.

Belangrijke regels i.v.m. Corona

Beste bezoeker,

We zijn in september gestart met de filmvoorstellingen. Door de Covid-19 en de 1,5 meter kunnen nu 30 bezoekers de voorstellingen bezoeken. Door het beperkte aantal bezoekers wordt de voorstelling driemaal vertoond; op vrijdag, zaterdag en zondag. Het is niet rendabel om theater-, muziek- en klassieke voorstellingen te vertonen in Laurentz. De planning is om hiermee te starten in januari 2021. Of zoveel eerder als wij vanwege versoepeling kunnen of mogen.

Belangrijke regels:

 1. Blijf thuis bij gezondheidsklachten (hoesten, loopneus, keelpijn, koorts). Heb je die klachten gehad, dan dien je 2 weken vrij te zijn van deze verschijnselen.
 2. Houd 1,5 meter afstand.
 3. Bij binnenkomst de handen reinigen met desinfecterende gel.
 4. Volg de aangegeven looproutes.
 5. Draag een mondkapje als u loopt, wanneer u in de zaal zit mag het af.
 6. Bij reservering worden je gegevens geregistreerd. Dit is om eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD te kunnen laten uitvoeren. Na 2 weken worden je gegevens gewist.
Zaal
 1. Plaatsing in de zaal op aanwijzing van de zaalmedewerker.
 2. Met inachtneming van de 1,5 meter zijn, volgens een vaste indeling, 30 zitplaatsen beschikbaar.
Toegangskaarten 

De kaartverkoop is uitsluitend mogelijk via deze website, aan de zaal worden geen kaarten verkocht. De zaal gaat 15 minuten voor aanvang open.

Retourneren gekochte kaarten

Gelet op de corona-maatregelen en daarmee het beperkte aantal zitplaatsen, verzoeken wij je een annulering ruimschoots van te voren door te geven via annuleren@decirkelheemskerk.nl o.v.v.:

 1. de naam waaronder de reservering is gedaan
 2. het transactienummer dat op het e-ticket staat.
 3. het aantal te annuleren kaarten.

Later dan 48 uur voor aanvang ingestuurde verzoeken worden op basis van de reden beoordeeld of deze voor coulance in aanmerking komen. Voor het terugstorten worden  € 1,00 transactiekosten in rekening gebracht.

Ter informatie
 1. Onze zaal kent een goed ventilatie(afzuig)systeem.
 2. Alle contactoppervlakken in zowel entree, theaterzaal als toiletgroep worden na iedere voorstelling gereinigd.
 3. De garderobe is gesloten.
 4. Consumpties kunnen i.v.m. sluiting van de horeca tijdelijk niet worden gekocht.
 5. Er is geen pauze.

Eten bij Laurentz

Het is mogelijk om voor de voorstelling te eten en te drinken bij Laurentz reserveren gaat via https://www.grandcafelaurentz.nl/

Hoera, de Cirkel kan blijven!

Hoera, de gemeenteraad van Heemskerk heeft unaniem voor een amendement gestemd die de subsidie van de Culturele Cirkel tot 2024 veilig stelt. Daar zitten uiteraard wel een aantal voorwaarden aan, maar daar zijn we al mee aan het werk gegaan.

We hebben na een oproep via onze nieuwsbrief en via Facebook en Instagram bijna 100 ingezonden brieven mogen noteren. We zijn ervan overtuigd dat deze inzet van onze bezoekers én artiesten veel indruk heeft gemaakt bij de raadsleden. Dank jullie allen hartelijk voor deze steun.

College wil subsidie beëindigen

Beste cultuurliefhebber in de IJmond,

Vooruitblik op het nieuwe seizoen
In mijn vorige nieuwsbrief sprak ik de hoop uit dat we in september weer van start zouden kunnen gaan met de voorstellingen van de Culturele Cirkel. Op basis van de huidige regels zijn wij dit zeker van plan. We hebben er vooralsnog voor gekozen met de filmvoorstellingen te beginnen. Omdat we vanwege de omvang van de zaal slechts een beperkt aantal bezoekers mogen toelaten zijn we voornemens elke film meerdere keren te vertonen zodat we geen gasten teleur hoeven stellen. Voor de Cirkel zijn de consequenties dus best wel groot, maar we denken op deze manier het Heemskerkse publiek toch van cultuur te kunnen voorzien.

Positieve toekomst?
Je zou zeggen dat klinkt positief. Echter de dag voor Hemelvaartsdag kreeg ons bestuur een nog grotere bedreiging te horen. Dit bericht kwam via een ambtenaar vanuit het gemeentebestuur. De gemeente Heemskerk moet 2 miljoen bezuinigen en men heeft ons wederom op de bezuinigingslijst gezet, verwoord in de ‘perspectiefnota pagina 41′. Het voornemen van het college is dat wij per seizoen 2021 de helft van onze huidige subsidie gaan inleveren en vanaf 2022 het totale subsidiebedrag gaan verliezen. De wethouder gaf aan dat hij gegeven de bezuinigingsopdracht geen andere optie had. Nadat wij in de afgelopen jaren al 70% van onze subsidie ingeleverd hebben staan we weer bovenaan de lijst om nu het restant van de subsidie ook in te kunnen leveren.

We hebben in de afgelopen jaren veel zelf moeten investeren in twee verhuizingen en dachten eindelijk onze plek gevonden te hebben in het centrum van Heemskerk. Maar het college van Heemskerk heeft daar kennelijk andere gedachten bij.

Dit is overigens hetzelfde college dat ons op basis van het plan dat wij met diverse partijen opgezet hadden de gunning voor Laurentz heeft gegeven en het college dat in Laurentz vol trots met de pers erbij ons de sleutel heeft overhandigd en hetzelfde college dat namens de Koning onze vrijwilliger Humphry Venema een lintje heeft uitgereikt voor het goede en langdurige vrijwilligerswerk dat hij voor de Cirkel heeft gedaan en hetzelfde college dat tijdens de eerste voorstelling in Laurents met 3 wethouders op de eerste rij zat.

Hoe nu verder?
De voorgenomen bezuiniging zal op 17 juni door de raadscommissie behandeld worden en op 30 juni (uitloop 2 juli) is de volledige raad aan de beurt. Nu was het altijd zo dat zowel commissie vergadering alsook raadsvergadering openbaar zijn. Dit is nu nog steeds zo, maar in Corona-tijd kunnen we hier waarschijnlijk niet fysiek bij aanwezig zijn. Dit maakt het lastig om op deze manier uw ongenoegen kenbaar te maken. Wat we in ieder geval wel kunnen doen is zoveel mogelijk tamtam maken. Een aantal opties:
– Stuur een mail naar de raadsleden griffie@heemskerk.nl
– Probeer zoveel mogelijk raadsleden persoonlijk te spreken
– Deel zoveel als mogelijk uw ongenoegen via social media kanalen als Facebook en Instagram

Op deze manier kunnen we proberen invloed te hebben op de besluitvormers. Bij deze roep ik u op om ons hierbij te ondersteunen. Voor nu wens ik iedereen een goede gezondheid en hopelijk tot snel.

Met vriendelijke groet,
Chris Jobse (voorzitter)

Einde theaterseizoen

Beste cultuurliefhebber in de IJmond,

Afgelopen januari zijn wij als vrijwilligers van de Culturele Cirkel Heemskerk met goede moed gestart in Laurentz, het nieuwe uitgaanscentrum in Heemskerk. We hebben ongeveer 6 weken mooie voorstellingen gedraaid met goede bezoekersaantallen. Dit gaf ons hernieuwde energie na een aantal jaren die gezien onze huisvesting perikelen nogal zorgen gaven. We hadden mooie plannen en half april zou de officiële opening van het gebouw plaatsvinden waarbij alle gebruikers van het pand zich zouden presenteren. Helaas kan dit nu even niet doorgaan.

In onze vorige nieuwsbrief schreef ik dat wij ons conformeren aan de aanbevelingen en besluiten vanuit de overheid ten aanzien van de voorstellingen. Afgelopen dinsdag heeft premier Rutte een verlenging aangekondigd van de termijn om alle groepsactiviteiten te verbieden. Dit betekent concreet voor de Culturele Cirkel Heemskerk dat ons theaterseizoen beëindigd is. Het is even niet anders. De geboekte voorstellingen hebben we om kunnen boeken naar het volgende seizoen. De planning is dat dit zoals gebruikelijk in september weer van start gaat. Laten we met z’n allen hopen dat dit ook gaat gebeuren.

Voor nu wens ik iedereen een goede gezondheid en hopelijk tot snel.

Met vriendelijke groet,
Chris Jobse (voorzitter)

LAURENTZ IS EEN SUCCES

Het is alweer bijna gewoon dat we in Laurentz onze voorstellingen houden. Er is gemiddeld veel publiek bij onze voorstellingen aanwezig dus reserveren is wel gewenst. Op donderdag 5 maart gaat het restaurant Laurentz open, u kunt uw theaterbezoek dan combineren met een diner of lunch.

Op 17, 18 en 19 april is het weekend waarop Laurentz officieel wordt geopend. Tot die tijd en natuurlijk ook daarna, zijn er mooie voorstellingen te zien en te horen.

De vrijwilligers van de Culturele Cirkel heten u van harte welkom.

Chris Jobse, voorzitter Culturele Cirkel Heemskerk