Bestuur van Theater en Filmhuis De Cirkel

De bestuursleden zetten zich als vrijwilliger in voor De Cirkel. Het bestuur vergadert elke maand.

Bestuurssamenstelling:
– Humphry Venema (voorzitter)
– Chris Jobse (bestuurslid)
– Stella van Lieshout (penningmeester, programmeur theater en cabaret)
– Paul Mulder (bestuurslid, coördinator/programmeur klassiek)
– Paul Rademaker (bestuurslid)
– Paula Vrolijk-de Vries (secretaris, coördinator PR)

Het bestuur werkt samen met de grote groep vrijwilligers die zich voor De Cirkel inzet.