Corona-update 14 oktober

De aangekondigde nieuwe Covid-maatregelen hebben op de voorstellingen van de Culturele Cirkel geen verdergaande consequenties. Wij mogen nog steeds 30 bezoekers per voorstelling ontvangen hierop is ons bestelsysteem afgesteld. De horeca is helaas gesloten. Dit betekent dat u bij aankomst in de zaal wordt ontvangen door onze vrijwilligers en dat u voor en na de voorstelling dus helaas geen gebruik kunt maken van de horeca. Het goede nieuws is: onze voorstellingen gaan door!

Mondkapjes
V.w.b. de mondkapjes volgen wij het dringende advies van de Rijksoverheid om onze bezoekers een mondkapje te laten dragen zolang hij/zij staand/lopend in beweging is. Zodra de bezoeker op de stoel in de zaal zit, mag het mondkapje worden afgezet.

De vrijwilligers van de Culturele Cirkel heten u van harte welkom.

Start theaterseizoen

De herstart in Laurentz
Wat een roerige tijd hebben we achter de rug. De plotselingen sluiting in maart vanwege het Covid-19 virus heeft ons allemaal behoorlijk geraakt. Een nieuw theater en dan gelijk het besluit moeten nemen de voorstellingen te stoppen valt niet mee.

Collegevoornemen
Ja, en toen kwam er vanuit het college plotseling de mededeling dat men voornemens was de subsidie van de Culturele Cirkel te gaan stoppen. Gelukkig hebben we dat tij weten te keren. We hebben na een oproep via onze nieuwsbrief en via Facebook en Instagram bijna 100 ingezonden brieven mogen noteren. We zijn ervan overtuigd dat deze inzet van onze bezoekers én artiesten veel indruk heeft gemaakt bij de raadsleden. Dank jullie allen hartelijk voor deze steun.

Wat betekenen de Covidmaatregelen voor u
We zijn blij dat we onze voorstellingen weer kunnen hervatten, zij het in een aangepaste vorm. We houden ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en bekijken wat mogelijke consequenties zijn indien de situatie zich wijzigt.

Wij zullen ons uiteraard aan de Covid-19 maatregelen moeten houden. Hierbij volgen we de richtlijnen van de Nederlandse Bioscoop Bond waar wij lid van zijn. Dit betekent dat wij in de zaal 1,5 meter afstand moeten handhaven. We hebben de zaal dusdanig ingericht dat dit ook kan, maar het betekent dat we maximaal 36 bezoekers kunnen ontvangen. Voor theater, cabaret en muziek is dat helaas, zelfs met een 100% bezetting, verre van rendabel te maken. We hebben als bestuur daarom besloten om de films meerdere keren in 1 weekend te vertonen zodat wij u toch meerdere voorstellingen per week kunnen bieden. We hopen zodra de situatie dit toelaat ook weer met de andere voorstellingen te kunnen beginnen.

Ook de kaartverkoop is onder invloed van de maatregelen gewijzigd. We hebben een betalingssysteem op onze website ingericht en kaarten moeten vooraf via de website aangeschaft worden. U kunt vervolgens uw ticket uitprinten of via uw telefoon bij ons bij de entree tonen. We hebben de ticketprijs iets moeten verhogen om de kosten te kunnen dekken. Ondanks de beperkingen zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

De vrijwilligers van de Culturele Cirkel heten u weer van harte welkom.

Belangrijke regels i.v.m. Corona

Beste bezoeker,

We zijn in september gestart met de filmvoorstellingen. Door de Covid-19 en de 1,5 meter kunnen nu 30 bezoekers de voorstellingen bezoeken. Door het beperkte aantal bezoekers wordt de voorstelling driemaal vertoond; op vrijdag, zaterdag en zondag. Het is niet rendabel om theater-, muziek- en klassieke voorstellingen te vertonen in Laurentz. De planning is om hiermee te starten in januari 2021. Of zoveel eerder als wij vanwege versoepeling kunnen of mogen.

Belangrijke regels:

 1. Blijf thuis bij gezondheidsklachten (hoesten, loopneus, keelpijn, koorts). Heb je die klachten gehad, dan dien je 2 weken vrij te zijn van deze verschijnselen.
 2. Houd 1,5 meter afstand.
 3. Bij binnenkomst de handen reinigen met desinfecterende gel.
 4. Volg de aangegeven looproutes.
 5. Draag een mondkapje als u loopt, wanneer u in de zaal zit mag het af.
 6. Bij reservering worden je gegevens geregistreerd. Dit is om eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD te kunnen laten uitvoeren. Na 2 weken worden je gegevens gewist.
Zaal
 1. Plaatsing in de zaal op aanwijzing van de zaalmedewerker.
 2. Met inachtneming van de 1,5 meter zijn, volgens een vaste indeling, 30 zitplaatsen beschikbaar.
Toegangskaarten 

De kaartverkoop is uitsluitend mogelijk via deze website, aan de zaal worden geen kaarten verkocht. De zaal gaat 15 minuten voor aanvang open.

Retourneren gekochte kaarten

Gelet op de corona-maatregelen en daarmee het beperkte aantal zitplaatsen, verzoeken wij je een annulering ruimschoots van te voren door te geven via annuleren@decirkelheemskerk.nl o.v.v.:

 1. de naam waaronder de reservering is gedaan
 2. het transactienummer dat op het e-ticket staat.
 3. het aantal te annuleren kaarten.

Later dan 48 uur voor aanvang ingestuurde verzoeken worden op basis van de reden beoordeeld of deze voor coulance in aanmerking komen. Voor het terugstorten worden  € 1,00 transactiekosten in rekening gebracht.

Ter informatie
 1. Onze zaal kent een goed ventilatie(afzuig)systeem.
 2. Alle contactoppervlakken in zowel entree, theaterzaal als toiletgroep worden na iedere voorstelling gereinigd.
 3. De garderobe is gesloten.
 4. Consumpties kunnen i.v.m. sluiting van de horeca tijdelijk niet worden gekocht.
 5. Er is geen pauze.

Eten bij Laurentz

Het is mogelijk om voor de voorstelling te eten en te drinken bij Laurentz reserveren gaat via https://www.grandcafelaurentz.nl/

Hoera, de Cirkel kan blijven!

Hoera, de gemeenteraad van Heemskerk heeft unaniem voor een amendement gestemd die de subsidie van de Culturele Cirkel tot 2024 veilig stelt. Daar zitten uiteraard wel een aantal voorwaarden aan, maar daar zijn we al mee aan het werk gegaan.

We hebben na een oproep via onze nieuwsbrief en via Facebook en Instagram bijna 100 ingezonden brieven mogen noteren. We zijn ervan overtuigd dat deze inzet van onze bezoekers én artiesten veel indruk heeft gemaakt bij de raadsleden. Dank jullie allen hartelijk voor deze steun.

College wil subsidie beëindigen

Beste cultuurliefhebber in de IJmond,

Vooruitblik op het nieuwe seizoen
In mijn vorige nieuwsbrief sprak ik de hoop uit dat we in september weer van start zouden kunnen gaan met de voorstellingen van de Culturele Cirkel. Op basis van de huidige regels zijn wij dit zeker van plan. We hebben er vooralsnog voor gekozen met de filmvoorstellingen te beginnen. Omdat we vanwege de omvang van de zaal slechts een beperkt aantal bezoekers mogen toelaten zijn we voornemens elke film meerdere keren te vertonen zodat we geen gasten teleur hoeven stellen. Voor de Cirkel zijn de consequenties dus best wel groot, maar we denken op deze manier het Heemskerkse publiek toch van cultuur te kunnen voorzien.

Positieve toekomst?
Je zou zeggen dat klinkt positief. Echter de dag voor Hemelvaartsdag kreeg ons bestuur een nog grotere bedreiging te horen. Dit bericht kwam via een ambtenaar vanuit het gemeentebestuur. De gemeente Heemskerk moet 2 miljoen bezuinigen en men heeft ons wederom op de bezuinigingslijst gezet, verwoord in de ‘perspectiefnota pagina 41′. Het voornemen van het college is dat wij per seizoen 2021 de helft van onze huidige subsidie gaan inleveren en vanaf 2022 het totale subsidiebedrag gaan verliezen. De wethouder gaf aan dat hij gegeven de bezuinigingsopdracht geen andere optie had. Nadat wij in de afgelopen jaren al 70% van onze subsidie ingeleverd hebben staan we weer bovenaan de lijst om nu het restant van de subsidie ook in te kunnen leveren.

We hebben in de afgelopen jaren veel zelf moeten investeren in twee verhuizingen en dachten eindelijk onze plek gevonden te hebben in het centrum van Heemskerk. Maar het college van Heemskerk heeft daar kennelijk andere gedachten bij.

Dit is overigens hetzelfde college dat ons op basis van het plan dat wij met diverse partijen opgezet hadden de gunning voor Laurentz heeft gegeven en het college dat in Laurentz vol trots met de pers erbij ons de sleutel heeft overhandigd en hetzelfde college dat namens de Koning onze vrijwilliger Humphry Venema een lintje heeft uitgereikt voor het goede en langdurige vrijwilligerswerk dat hij voor de Cirkel heeft gedaan en hetzelfde college dat tijdens de eerste voorstelling in Laurents met 3 wethouders op de eerste rij zat.

Hoe nu verder?
De voorgenomen bezuiniging zal op 17 juni door de raadscommissie behandeld worden en op 30 juni (uitloop 2 juli) is de volledige raad aan de beurt. Nu was het altijd zo dat zowel commissie vergadering alsook raadsvergadering openbaar zijn. Dit is nu nog steeds zo, maar in Corona-tijd kunnen we hier waarschijnlijk niet fysiek bij aanwezig zijn. Dit maakt het lastig om op deze manier uw ongenoegen kenbaar te maken. Wat we in ieder geval wel kunnen doen is zoveel mogelijk tamtam maken. Een aantal opties:
– Stuur een mail naar de raadsleden griffie@heemskerk.nl
– Probeer zoveel mogelijk raadsleden persoonlijk te spreken
– Deel zoveel als mogelijk uw ongenoegen via social media kanalen als Facebook en Instagram

Op deze manier kunnen we proberen invloed te hebben op de besluitvormers. Bij deze roep ik u op om ons hierbij te ondersteunen. Voor nu wens ik iedereen een goede gezondheid en hopelijk tot snel.

Met vriendelijke groet,
Chris Jobse (voorzitter)

Einde theaterseizoen

Beste cultuurliefhebber in de IJmond,

Afgelopen januari zijn wij als vrijwilligers van de Culturele Cirkel Heemskerk met goede moed gestart in Laurentz, het nieuwe uitgaanscentrum in Heemskerk. We hebben ongeveer 6 weken mooie voorstellingen gedraaid met goede bezoekersaantallen. Dit gaf ons hernieuwde energie na een aantal jaren die gezien onze huisvesting perikelen nogal zorgen gaven. We hadden mooie plannen en half april zou de officiële opening van het gebouw plaatsvinden waarbij alle gebruikers van het pand zich zouden presenteren. Helaas kan dit nu even niet doorgaan.

In onze vorige nieuwsbrief schreef ik dat wij ons conformeren aan de aanbevelingen en besluiten vanuit de overheid ten aanzien van de voorstellingen. Afgelopen dinsdag heeft premier Rutte een verlenging aangekondigd van de termijn om alle groepsactiviteiten te verbieden. Dit betekent concreet voor de Culturele Cirkel Heemskerk dat ons theaterseizoen beëindigd is. Het is even niet anders. De geboekte voorstellingen hebben we om kunnen boeken naar het volgende seizoen. De planning is dat dit zoals gebruikelijk in september weer van start gaat. Laten we met z’n allen hopen dat dit ook gaat gebeuren.

Voor nu wens ik iedereen een goede gezondheid en hopelijk tot snel.

Met vriendelijke groet,
Chris Jobse (voorzitter)

LAURENTZ IS EEN SUCCES

Het is alweer bijna gewoon dat we in Laurentz onze voorstellingen houden. Er is gemiddeld veel publiek bij onze voorstellingen aanwezig dus reserveren is wel gewenst. Op donderdag 5 maart gaat het restaurant Laurentz open, u kunt uw theaterbezoek dan combineren met een diner of lunch.

Op 17, 18 en 19 april is het weekend waarop Laurentz officieel wordt geopend. Tot die tijd en natuurlijk ook daarna, zijn er mooie voorstellingen te zien en te horen.

De vrijwilligers van de Culturele Cirkel heten u van harte welkom.

Chris Jobse, voorzitter Culturele Cirkel Heemskerk

Onderscheiding Humphry Venema

31 januari 2020 heeft onze medewerker Humphry Venema een koninklijke onderscheiding ontvangen.
Bij aanvang van de 40e Heemskerkse Filmdagen is Humphry Venema onderscheiden. Hij is hiermee Lid in de Orde van Oranje Nassau geworden en ontving deze eervolle onderscheiding uit handen van burgemeester Mieke Baltus. Humphry is al bijna 40 jaar vrijwilliger bij de Culturele Cirkel. Zonder hem zou het Filmhuis niet zijn wat het nu geworden is. Onvermoeibaar heeft hij zich in al deze jaren ingezet voor de Heemskerkse gemeenschap. Humphry van harte gefeliciteerd! 

De start in Laurentz
26 januari hebben we met 2 uitverkochte voorstellingen onze start gemaakt in Laurentz. Natuurlijk was het spannend. Werkt alles zoals het zou moeten, weet elke vrijwilliger wat hij/zij moet doen. Het vraagt van iedereen een behoorlijke dosis aanpassingsvermogen. Gelukkig kunnen we melden dat het zeer succesvol was. Voor, tijdens en na de voorstellingen is de bar geopend en vanaf 5 maart gaat ook het restaurant open. Laurentz wordt het bruisende culturele hart van Heemskerk. 

Een nieuw jaar!

Een nieuw jaar is begonnen, een nieuwe start voor de Culturele Cirkel Heemskerk. Na vele jaren van onzekerheid is nu dan het moment aangebroken waar we al zo lang naar toegewerkt hebben. Op zondag 26 januari vindt de eerste voorstelling van de Culturele Cirkel plaats in LAURENTZ; het koffieconcert van de accordeonist Nicolae Știuca. Let op: Het koffieconcert zal aanvangen om 11.30 uur.

In de avond wordt de eerste filmvoorstelling Aquarela vertoond. De filmvoorstellingen starten om 20.00 uur. Op 31 januari gaan de 40e Heemskerkse filmdagen van start, een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de Culturele Cirkel!!

Het gebouw LAURENTZ is gevestigd in de oude Josephschool, tegenover de Laurentiuskerk, aan de A. Verherentstraat 1. In de afgelopen maanden is er door bouwbedrijf Dijkman/Carbaat hard gewerkt om de zaal in gereedheid te brengen zodat we weer een aanvang kunnen maken met onze voorstellingen. Aan het resterende deel van het gebouw wordt dan nog gewerkt. Medio april is de officiële opening van het hele gebouw.

De vrijwilligers van de Cirkel wensen u een voorspoedig 2020 en zij heten u van harte welkom bij de voorstellingen in LAURENTZ.

Chris Jobse
(voorzitter Culturele Cirkel Heeemskerk)

Hoe nu verder

Dit jaar zijn er nog enkele voorstellingen te gaan in de Vrijburcht. En wat voor voorstellingen. We starten vrijdagavond met singer-songwriter Rose Marin uit Haarlem. Deze maand zijn er ook nog diverse films te zien waaronder de prachtige film ‘Joker’ van regisseur Todd Phillips. De kamermuziekserie wordt dit jaar door het zeer talentvolle Chimaera trio (klarinet, cello, piano) afgesloten. Kortom in deze donkere maand is er voldoende moois te beleven bij de voorstellingen van de Cirkel.

Na onze laatste voorstelling in de Vrijburcht op 29 december nemen we even een pauze. Deze tijd hebben we nodig om te verhuizen naar Laurentz. Op dit moment is de verbouwing van het pand al in volle gang. Onze eerste voorstelling in 2020 staat gepland op zondag 26 januari. Blijf ons volgen voor het laatste nieuws.

De vrijwilligers van de Cirkel wensen u prettige Kerstdagen, een goed uiteinde en een voorspoedig 2020.