Jaarverslag

Het bestuur van Theater en Filmhuis De Cirkel schrijft jaarlijks een jaarverslag over de activiteiten in het voorgaande jaar, plus een financieel overzicht.
> Bekijk het jaarverslag over 2022