Privacy verklaring

Privacyverklaring Stichting Culturele Cirkel Heemskerk

De gegevens die u ons bij inschrijving hebt gegeven, gebruiken wij om u regelmatig een programmaoverzicht en af en toe een brief toe te sturen en u onze nieuwsbrief en soms een bericht te mailen. Verder hebben wij voor onze donateurs/leden deze gegevens nodig om de jaarlijkse bijdrage te kunnen innen.

Uw gegevens kunt u altijd inzien, wijzigen, aanvullen of laten verwijderen. Daarvoor neemt u contact op via onze secretaris. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is en alleen onze bestuursleden hebben er inzage in.

We delen uw gegevens met een beperkt aantal andere organisaties, namelijk de Rabobank voor de incasso en Cycloon in Beverwijk voor het toesturen van het periodieke programmaoverzicht. Met al deze organisaties is afgesproken dat ze veilig en correct met uw gegevens omgaan.

We bewaren mailadressen en adresgegevens als u heeft aangegeven dat u naast de nieuwsbrief en aankondigingen van culturele activiteiten via email, ook het Cirkel programmaboekje in gedrukte vorm toegestuurd wilt hebben. We bewaren alleen uw naam en mailadres als u hebt aangegeven de nieuwsbrief, aankondigingen van culturele activiteiten en het Cirkelboekje in elektronische formaat wilt ontvangen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van uw gegevens kunt u contact opnemen met onze secretaris