Privacyverklaring

Bescherming gegevens
De (persoons)gegevens die je ons verstrekt bij het kopen van tickets gebruiken wij uitsluitend om je te informeren over de voorstelling. Wij verzenden onze nieuwsbrief enkel op verzoek. Je kunt jezelf aanmelden voor deze digitale programma-informatie. Gegevens van Vrienden van De Cirkel worden alleen gebruikt voor het innen van de jaarlijkse bijdrage en om hen informatie te verstrekken over speciale Vriendenaanbiedingen.

Wij maken gebruik van betaalprovider Mollie voor onze ticketverkoop en het Vriendenprogramma. Daarnaast bankieren wij bij de Rabobank en is onze administratie ondergebracht bij Buur & Brakenhoff in Heemskerk. Met al deze organisaties is afgesproken dat ze veilig en correct met je gegevens omgaan.

Wij bewaren je gegevens maximaal zes maanden. Enkel ons bestuur heeft inzage in betalingsgegevens. Je kunt je gegevens altijd inzien, wijzigen, aanvullen of laten verwijderen. Voor een dergelijk verzoek en voor overige vragen of opmerkingen over de bescherming van je gegevens kun je contact opnemen met ons bestuur.

Afbeeldingen sociale media
Stichting Culturele Cirkel Heemskerk wil een zo breed mogelijk publiek laten genieten van mooie films, voorstellingen en concerten. Wij presenteren ons onder meer door het plaatsen van sfeer- en videobeelden op sociale media. Er is sprake van gerechtvaardigd belang: deze vorm van marketing is noodzakelijk om onze functie als cultureel podium uit te oefenen, maar zal te allen tijde gebeuren volgens de AVG. Wanneer je bezwaar hebt tegen het gebruik van een foto of video waar jij als bezoeker van De Cirkel op te zien bent, dan verzoeken we je dit kenbaar te maken. Wij zullen de beelden dan direct verwijderen.